Zarząd Klubu


Arkadiusz Koronka

PREZES

Jerzy Imbierowicz

PREZES HONOROWY

Waldemar Niemienionek
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Popek
CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Redzik
CZŁONEK ZARZĄDU, SEKRETARZ
KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Walkowski
Przemysław Śmigowski
Roman Solarek
Rafał Tomczak