Zmiany w strukturach klubu MKS PR Gniezno

19 sie 2020 |

Doszło do zmian w strukturach klubu MKS PR Gniezno.

Doszło do zmian w strukturach klubu MKS PR Gniezno.

18 sierpnia br., Arkadiusz Nowicki, który od listopada 2019 roku pełnił funkcję wiceprezesa klubu, złożył rezygnację z funkcji członka zarządu. Ponadto z klubu odszedł Romuald Majorczyk.

W związku z tym wydane zostało oświadczenie. Poniżej prezentujemy jego treść:

Na jednym z ostatnim posiedzeń zarządu MKS PR Gniezno, doszło do zmiany w jego strukturze i składzie osobowym. Grono to uszczupliło się o Arkadiusza Nowickiego i Romualda Majorczyka, którzy zdecydowali się zrezygnować z funkcji, odpowiednio: wiceprezesa i członka zarządu oraz zmienić zasady swojej współpracy z klubem.

Decyzja ta została przez władze statutowe MKS-u PR Gniezno uszanowana i zaakceptowana, a dotychczasowe obowiązki obu działaczy zostaną rozdzielone wśród pozostałych członków zarządu. Pracuje on w dalszym ciągu stabilnie i w normalnym trybie, realizując założenia oraz plany nakreślone przez członków klubu w bieżących konsultacjach z władzami Miasta Gniezna i największymi sponsorami.

Zarząd pragnie swoim obu ustępującym członkom złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności za Ich dotychczasową pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój gnieźnieńskiego klubu, jednocześnie wyrażając nadzieję na kontynuowanie współpracy w innej, mniej formalnej formie.

Zarząd MKS PR Gniezno