WIG dołącza do sponsorów MKS PR URBIS Gniezno

5 жовт. 2020 |

Powiększa się grono sponsorów MKS PR Gniezno na sezon 2020/21. Kolejnym dobroczyńcą naszego klubu została Wielkopolska Izba Gospodarcza. Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do korzystania z usług naszego partnera!

Powiększa się grono sponsorów MKS PR Gniezno na sezon 2020/21. Kolejnym dobroczyńcą naszego klubu została Wielkopolska Izba Gospodarcza. Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do korzystania z usług naszego partnera!

Poniżej znajdziecie opis tej firmy:

Wielkopolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Gnieźnie (WIG) została powołana do życia w dniu 22 czerwca 2017 roku i działa w oparciu o statut, zgodnie z którym celem WIG jest tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków WIG, prowadzenie działalności promocyjnej i usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą oraz wspieranie współpracy kapitałowej i naukowo – technicznej.

Główny cel działalności WIG to wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych
na rynku krajowym oraz zagranicznym wśród firm członkowskich WIG i partnerów gospodarczych.

Swój program WIG urzeczywistnia poprzez realizację następujących zadań:

  • Wewnętrzną współpracę członków WIG – wzajemne promowanie usług i towarów firm członkowskich.
  • Negocjowanie dla członków WIG rabatów na wybrane towary i usługi – WIG ma podpisane umowy partnerskie przewidujące odpowiednie rabaty dla członków WIG w zakresie między innymi telefonii komórkowej, materiałów budowlanych, artykułów elektrycznych, artykułów papierniczych i środków czystości, artykułów i usług grzewczo-sanitarnych, stali nierdzewnej, wyrobów hutniczych, odzieży roboczej, odzieży ekskluzywnej i garderoby biznesowej dla mężczyzn, usług budowlanych, usług serwisowania samochodów, szkoleń BHP, medycyny pracy, usług reklamowych, pozyskiwania pracowników z zagranicy oraz doradztwa finansowego.
  • Zbieranie i udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz technologiach i produktach na zasadzie banku informacji.
  • Szkolenia oraz doradztwo – udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej przedsiębiorcom zrzeszonym w WIG oraz organizacja szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z zakresu podatków, kadr oraz regulacji prawnych.
  • Organizowanie pomocy członkom WIG w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych – podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych.
  • Pomoc w przeprowadzeniu wielu procesów np.: realizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: http://wig-wielkopolska.pl/