Stowarzyszenie MKS po walnym zgromadzeniu

17 черв. 2024 |

Z końcem czteroletniej kadencji władz MKS PR Gniezno odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia; dotychczasowemu zarządowi zostało udzielone absolutorium, a w składzie władz klubu doszło do jednej zmiany.

Po czterech latach pracy, członkowie MKS PR Gniezno udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi w składzie: prezes – Arkadiusz Koronka, wiceprezes Marek Walaszczyk, sekretarz – Tomasz Redzik oraz członkowie: Jerzy Imbierowicz, Robert Popek, Waldemar Niemienionek, Mariusz Purol.

Na posiedzeniu został wybrany nowy zarząd, w składzie analogicznym do powyższego, z dwoma zmianami. Rezygnację z funkcji członka zarządu złożył Jerzy Imbierowicz, który nadal pozostaje jednak Honorowym Prezesem klubu. Do zarządu stowarzyszenia dołączył z kolei nowy członek: Bartosz Czyż, właściciel firmy Interstal oraz członek zarządu Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

Ponadto, we władzach spółki MKS PR Gniezno Sp. z o. o. zajmującej się występami drużny seniorskiej w ORLEN Superlidze Kobiet funkcję pełnią: Arkadiusz Koronka (prezes), Tomasz Redzik (wiceprezes) oraz Waldemar Niemienionek (członek zarządu).