Regulamin - facebook


1. Oficjalna strona (fanpage) prowadzona pod adresem facebook.com/mksprgniezno, administrowana jest przez Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej w Gnieźnie, zwany dalej Klubem.

2. Fanpage MKS URBIS Gniezno jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat piłki ręcznej kobiet oraz wszelkich innych tematów związanych z działalnością Klubu.

3.
A) Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym, w szczególności dotyczących tytoniu lub alkoholu, oraz firm i marek nie współpracujących z Klubem jest zabronione.

B) Zabrania się zamieszczania treści o charakterze w szczególności: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.

C) Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.

D) Publikacja wszelkich treści rozpowszechniających nieprawdziwe informacje lub godząch w dobre imię Klubu, jego pracowników, zawodniczek czy innych kibiców, będą skutkowała zblokowaniem użytkownika.

E) Publikacja treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe będzie skutkowała ich usunięciem. W przypadku, gdy sytuacja będzie się powtarzała, publikujący je użytkownik zostanie zablokowany.

F) Wszelkie linki niewiadomego pochodzenia zamieszczone w komentarzach będą usuwane. W przypadku powtórzenia się sytuacji użytkownik je publikujący będzie blokowany.

G) Zgodnie z regulaminem Facebook.com, użytkownik portalu ma obowiązek posługiwać się na koncie osobistym prawdziwym imieniem i nazwiskiem. W przypadku kont nieprzestrzegających tej reguły, Klub zastrzega sobie prawo do usuwania publikowanych przez takie konto treści lub zablokowania takiego konta.

​​​​​​​H) Zgodnie z regulaminem Faceobok.com, udział we wszelkich konkursach organizownych na oficjalnym fanpage klubu, będzie ważny wyłącznie w przypadku polubienia profilu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie portalu Facebook.com.