XII Gala Gnieźnieńskiego Sportu

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia prezydenta Miasta Gniezna – Tomasza Budasza, który powitał przybyłych na XII Galę Gnieźnieńskiego Sportu zawodników, działaczy, przedstawicieli gnieźnieńskich klubów, którzy...